Τραπέζια φαγητού - Set.gr Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

The design workshop

Είστε εδώ

Τραπέζια φαγητού

6 εβδομάδες
DAMON 100 ΤΡΑΠΕΖΙ ΛΕΥΚΟ FIBERCLAY

1.211 €

Σε απόθεμα
DAMON 100 ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΦΕ FIBERCLAY

1.211 €

Σε απόθεμα
GΕΟΜΕΤRΙC 250 ΤΡΑΠΕΖΙ

5.434 €

Σε απόθεμα
CΑSΤΕLLΟ 80 ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΕΑΚ

490 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ GLΑΜΟUR D110

550 €

Σε απόθεμα
5573 GLOSSY OUTDOOR ΤΡΑΠΕΖΙ

3.714 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΚΟΝ ΛΕΥΚΟ 869/2/149CΜ

2.201,53 €

Σε απόθεμα
TOJI 140 ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΠΑΡ

1.400 €

12 εβδομάδες
KENGO 200 ΤΡΑΠΕΖΙ

1.590 €

Σε απόθεμα
FUGA 300 ΤΡΑΠΕΖΙ

4.700 €

12 εβδομάδες
NAYA 250 ΤΡΑΠΕΖΙ

3.343 €

Σε απόθεμα
SHOUGANAI 220 ΤΡΑΠΕΖΙ

2.438 €

Σε απόθεμα
MONSOON 250 ΤΡΑΠΕΖΙ

4.700 €

6 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΑΒΙLΑ 300

4.252,83 €

Σε απόθεμα
ΜΙLΑΖΖΟ 150 ΤΡΑΠΕΖΙ

1.690 €

Σε απόθεμα
ΝΟRFOLK 200 ΤΡΑΠΕΖΙ FS279

1.760 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟΑ 190Χ75

3.305,19 €

4 εβδομάδες
MTA2837 PILLAR ΤΡΑΠΕΖΙ ROUND WHITE

1.443,22 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ ΑRΚΙ WΗΙΤΕ 300Χ100

3.384 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ 70/70 225CΜ

1.895 €

4 εβδομάδες
MTA2838 ΤΡΑΠΕΖΙ PILLAR DINING ROUND BLACK

1.443,02 €

Σε απόθεμα
ΜΕDUSΑ ΤΡΑΠΕΖΙ TEAK 100

1.290 €

12 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ SUΑR 240 Χ 90 Χ 74 CΜ

2.852 €

Σε απόθεμα
ΤΡΑΠΕΖΙ MENTAH SUAR 60

470 €

Σε απόθεμα
IKON ΤΡΑΠΕΖΙ RECLAIMED ΤΕΑΚ 140

1.390 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ FOUR

1.845,90 €

12 εβδομάδες
ΤΑΡΕRΕD 300 ΤΡΑΠΕΖΙ

2.500 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΝVΙSΙΒLΕ ΚΙDS 2012

588,34 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ ΙGΟR 240Χ108ΧΗ76 CΜ

5.180 €

Σε απόθεμα
ΒΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ DREAM 4830

248,47 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ FABBRICO 80X80

488 €

Σε απόθεμα
ΒΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ BISTROT 4101

340 €

12 εβδομάδες
 ΕΠΙΦ ΤΡΑΠ. ΤΕΑΚ ΜΑΣΙΦ D.90 CΜ

249,70 €

4 εβδομάδες
ΒΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ DREAM 4843

330,52 €

12 εβδομάδες
SQUΑRΕ 100 ΤΡΑΠΕΖΙ FS336

840 €

4 εβδομάδες
ΒΑΣΗ ΙΚΟΝ 869

690 €

Σε απόθεμα
GRESHAM 120 ΤΡΑΠΕΖΙ

1.150 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ TORONTO

2.441,60 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ SLΑΤΕD ΒR0181

615 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠ.SPOON 4506

1.942,50 €

Σε απόθεμα
5070 INVISIBLE ΤΡΑΠΕΖΙ

1.015 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ SOUVENIR Φ130

912 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ KUADRO 120x70

1.063,21 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ MATRIX DESK 200x160

2.658,02 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ QUATRIS 80

420 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ FABBRICO 160X80 OUTDOOR

799,51 €

Σε απόθεμα
ΤΡΑΠΕΖΙ SOUVENIR Φ110
620

390 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ ΑRΚΙ ARKWD139 Φ139/Η74,5

2.446,90 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ LIKO (160/215x90)

3.766,48 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ PARTY 174/239x90

3.145,73 €

Σε απόθεμα
ΤΡΑΠΕΖΙ FABBRICO 70X70

483,06 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ LOGICO 139x79

1.721,93 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ MIAMI 180/280x100

5.117,05 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ CΟΡΕΝΗΑGΕΝ

1.778 €

8 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ STRING 220

1.057 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ AERO 130x130

2.842,92 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ GLENN 180x90

2.602,56 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ TOKYO 130/260x90

1.168,53 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ SPIRIT 130/250x90

2.562,54 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ KUADRO 120x120

589,39 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ ARTHUR/A 163/263x101

4.651,48 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ BIKO 140/240

1.182,87 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ MONTREAL 170/230x90

3.479,18 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ MATRIX EXTENSIBLE 130/210x86

2.537,83 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ SNOW 301 JUNIOR 80x80

283,13 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ TRALLICCIO Φ100

505 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ TOGO 70x70

612,50 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ NAXOS/B (190x110)

3.361,73 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ MALMO 190/290x90

4.033,25 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ ARKI-TABLE (240x120)

2.795,54 €

Σε απόθεμα
ΤΡΑΠΕΖΙ ARKOS (300x100εκ)
3288

1.270 €

Σε απόθεμα
ΤΡΑΠΕΖΙ CIRCLE Φ110

799 €

Σε απόθεμα
ΤΡΑΠΕΖΙ TOGO 120x80

901,41 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ SURFACE 188/238/288x90

4.241,27 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ ARKI-TABLE WOOD 240x100

2.646,46 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ TOGO 120x80

687,62 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ MAGIC 160/240x90

3.027,83 €

4 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ AERO 220x106

3.120,28 €

Σε απόθεμα
ΤΡΑΠΕΖΙ VINO TL118V
586.22

198,95 €

Σε απόθεμα
ΤΡΑΠΕΖΙ GILBERT 270X100
2600

1.450 €

Σε απόθεμα
ΤΡΑΠΕΖΙ MADISON 04 240X100
2990

1.590 €

Σε απόθεμα
ΤΡΑΠΕΖΙ PROVENCE D.120
1100

560 €

12 εβδομάδες
ΤΡΑΠΕΖΙ BOULOGNE
1560

780 €